A jövőben egyes korrupciós ügyekben már nem csak az érintettek élhetnek a vádkikényszerítés eszközével. Bárki a bíróságon kérhet felülvizsgálatot, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség elutasítja egy büntetőeljárás lefolytatását. A nyomozási bíró pedig felhatalmazást kap a büntetőeljárás megkezdésének vagy folytatásának az elrendelésére. Megszavazta a parlament a büntetőeljárásról szóló törvény módosítását.

A büntetőeljárási törvényt 136 igen szavazattal, 7 ellenvoks és 14 tartózkodó szavazat mellett az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében módosította a Ház azt követően, hogy Magyarországgal szemben eljárás indult az uniós költségvetés védelmét szolgáló felételrendszer alapján.

A sürgős eljárás keretében elfogadott változtatás

új eljárást vezet be a közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos, vagyis a korrupciós bűncselekmények kezelésére, és lehetőséget biztosít vádindítvány benyújtására is.

Az eljárásrend bevezetését az Európai Bizottság javasolta a korrupció visszaszorítása érdekében.

A közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekménynek minősül a jövőben a korrupció, a hivatali visszaélés egyes esetei, a vagyon elleni bűncselekmény, ha azt a nemzeti vagyonnal vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonával szemben követik el, a költségvetést károsító bűncselekmények és egyes versenyt korlátozó  megállapodások.

Ezen esetekben

nem alkalmazható az ügyészi felfüggesztés. A feljelentés elutasítása vagy az eljárás megszüntetése esetén pedig felülbírálati indítvány nyújtható be.

Az indítványt, bárhonnan is érkezik az országból, a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírói Csoportja bírálja el, egy hónapon belül. A nyomozás megindítása vagy az eljárás folytatása esetén a felülbírálati indítvány előterjesztője bizonyítékokat is benyújthat. Az előterjesztő emellett vádindítványt is készíthet, amelynek megalapozottságáról a bíróság két hónap alatt dönt.

A jogszabály a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A büntetőeljárási törvény módosításának normakontrollját kéri a Ház

A kormány kezdeményezésére normakontrollt kér az Országgyűlés a büntetőeljárási törvény hétfőn elfogadott módosításáról.

A képviselők 133 igen szavazattal, 12 nem ellenében és 34 tartózkodás mellett fogadták el kedden az alkotmánybírósági beadványt. Így a jogszabályt az Országgyűlés elnöke az Alkotmánybíróságnak küldi meg.

A beadványban azt kérik:

az Alkotmánybíróság vizsgálja meg, megfelel-e az alaptörvénynek, hogy az ügyészségen kívül más személynek is lehet joga a vádkikényszerítésre, azaz, hogy ez összhangban van-e az alaptörvényben rögzített ügyészségi vádmonopólium elvével.