Novák Katalin köztársasági elnök kinevezte Biró Ferencet az Integritás Hatóság elnökének, Holbusz Tímeát és Dabóczi Kálmánt pedig a Hatóság elnökhelyetteseinek november 4-dikén pénteken, Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke jelölése alapján. Az új autonóm államigazgatási szerv várhatóan november 19-én kezdi meg működését.

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény létrehozta az Integritás Hatóságot.

Az autonóm államigazgatási szervként létrejövő Integritás Hatóság feladata az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség, korrupció vagy más jogsértés kivizsgálása.

Az új intézmény felállításáról az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében döntött a parlament október elején, azt követően, hogy Magyarországgal szemben eljárás indult az uniós költségvetés védelmét szolgáló felételrendszer alapján.

A hatóságnál bárki tehet panaszt, de az intézmény hivatalból is indíthat eljárást olyan esetekben, amikor azt látja, hogy az illetékes hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket a korrupció visszaszorítása érdekében.

Az Integritás Hatóság az uniós forrásokból megvalósuló projekteket, közbeszerzési eljárásokat monitorozza majd, és részt vesz a korrupcióellenes terv összehangolásában. A Hatóság várhatóan november 19-én kezdi meg működését, december közepére pedig korrupcióellenes munkacsoport is alakul az új szerv mellett. A munkacsoport tíz kormányzati és tíz nem kormányzati tagból, civil szervezetek képviselőiből áll majd.

Az ÁSZ hírportálján olvasható, csütörtöki keltezésű közleményében a számvevőszék elnöke jelezte, hogy lezárult az Integritás Hatóság elnökének és elnökhelyetteseinek kiválasztási eljárása; a hatóság igazgatósága tagjainak kiválasztásáért felelős alkalmassági bizottság az elnöki posztra 5, az elnökhelyettesi posztra 13 pályázó esetében állapította meg a törvényi feltételek fennállását.

Windisch László közölte: egy időközben visszalépő elnökjelölt kivételével az összes, alkalmasnak talált jelöltet személyesen meghallgatta és az előzetesen, az interjúk lefolytatását megelőzően nyilvánosságra hozott értékelési keretrendszerben értékelte.

“Az Integritás Hatóság elnökének a legmagasabb pontszámot elért Biró Ferencet jelöltem, akit az alkalmassági bizottság is első helyen ajánlott figyelmembe” – írta. Hozzátette: elnökhelyettesnek Holbusz Tímeát és Dabóczi Kálmánt javasolja.

Novák Katalin köztársasági elnök, mellette Dabóczi Kálmán alelnök , Bíró Ferenc elnök és Molbusz Tímea alelnök, valamint Windisch László, az ÁSZ elnöke az Integritás Hatóság vezetőinek kinevezésén a Sándor-palota Tükörtermében 2022. november 4-én. – Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az ÁSZ-elnök úgy értékelt, hogy mindhárom jelölt kimagasló szakmai tudással, tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkezik. “Függetlenségük és elfogulatlanságuk kapcsán aggály nem merült fel” – jegyezte meg kommünikéjében Windisch László.

A részletekről azt közölte, hogy az értékelési keretrendszerben Biró Ferenc 129 pontot, Holbusz Tímea 112 pontot, Dabóczi Kálmán 102 pontot kapott.

Beszámolt arról is, hogy a megbízatást nem nyert pályázók közül – adatvédelmi szabályokra figyelemmel – kizárólag azon személyek pontszámai tehetők közzé, akik ehhez írásban kifejezetten hozzájárultak. Közülük Ambrus István 94, Kovátsits Gábor 108, Matusik Tamás 95 pontot szerzett.

Windisch László jelezte azt is, hogy döntéséről levélben tájékoztatta Novák Katalin köztársasági elnököt, aki a törvénynek megfelelően pénteken nevezi ki az Integritás Hatóság új vezetőit.

Az Állami Számvevőszék Elnökének közleménye az Integritás Hatóság elnökének és elnökhelyetteseinek kiválasztási eljárásáról

A Hatóság elnökét és elnökhelyetteseit az Állami Számvevőszék elnöke javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, első alkalommal legkésőbb 2022. november 4-ig. A Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tisztségére a Hatóság Igazgatósága Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági Bizottság (Alkalmassági Bizottság) 2022. október 14-én nyílt és nyilvános pályázatot írt ki. A pályázat érvényes volt, mivel mind az igazgatóság elnöki-, mind az elnökhelyettesi pozícióra pályázók száma meghaladta a betöltendő pozíciók kétszeresét.

A pályázatra jelentkező személyek közül a Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tisztségére alkalmasnak minősített és így a pozíció betöltésére javasolható személyek – szakmai érdemekre, szaktudásra és végzettségre figyelemmel összeállított – névsoráról az Alkalmassági Bizottság dönt. Az Állami Számvevőszék elnöke a javaslatát ezen névsoron szereplő személyek közül teszi meg.

A Hatóság elnökének és elnökhelyettesének olyan személy nevezhető ki, aki

  • rendelkezik jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi végzettséggel,
  • minden kétséget kizáróan független,
  • a közbeszerzéshez és a korrupció elleni küzdelemhez kapcsolódó jogi vagy pénzügyi területeken szerzett széles körű szakmai gyakorlattal vagy tudományos munkássággal rendelkezik, továbbá nemzetközi háttérrel és tapasztalattal bír, beleértve az európai uniós ügyeket is,
  • a jelölést megelőző 5 évben nem töltött be a 42. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tisztséget, megbízatást.

A törvényi feltételek meglétét az Alkalmassági Bizottság vizsgálja minden egyes pályázó esetén. Az Állami Számvevőszék elnöke az alkalmasnak minősített jelöltek közül választhatja ki az Integritás Hatóság elnökét és két elnökhelyettesét. Emiatt az ÁSZ elnöke a kiválasztási eljárásban nem a törvényi feltételek teljesülését vizsgálja, hanem az Integritás Hatóság irányításához szükséges szakmai, vezetési kompetenciák meglétét, és ezek értékelése, rangsorolása alapján fogja javaslatát megtenni a köztársasági elnök felé.

Az Integritás Hatóság elnöki tisztségére az ÁSZ elnöke az általa összeállított és előzetesen nyilvánosságra hozott értékelési keretrendszer alapján a legmagasabb pontszámot elért pályázót jelöli. Az egyéni értékeléseken túl az Integritás Hatóság elnökhelyetteseinek kiválasztásakor az egyénileg elért pontszámok mellett a leendő Igazgatóság, mint egység szakmai kompetenciáira is figyelemmel kell lenni. Az Alkalmassági Bizottság által a Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tisztségére alkalmasnak minősített és így a pozíció betöltésére javasolható személyeket az Állami Számvevőszék Elnöke külön-külön meghallgatja.

Az értékelési keretrendszer ITT tanulmányozható.