Az ügyvédség szempontjából a 2024-es év talán legnagyobb kihívása az új ingatlan-nyilvántartási eljárás bevezetésére való felkészülés. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény október 1-től hatályos 183/A. § értelmében az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság egyik feltétele az ügyvédek, alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok esetén egyaránt a kamarai szabályzatban előírt képzésen való részvétel és az azt követő számonkérés teljesítése. Az E-ING képzés előkészítését a MÜK koordinálja azzal a célja, hogy az új eljárásra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel segítse az ügyvédség felkészülését.

I. Az első két képzés április 15-től tekinthető meg a MÜK Digitális Könyvtárában

A kamarai felkészülés fontos mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy

április 15-én élesedett az első két e-learning videó a MÜK továbbképzési rendszerének (www.muktovabbkepzes.hu) digitális könyvtárában.

A képzések teljesítéséhez felhasználhatók a kamara által biztosított kreditek. Az első két képzést az év további részében további, a gyakorlati felkészülést segítő videók követik majd.

A felkért előadók testközelből követték az E-ING jogszabályi és informatikai környezetének kialakítását. Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjeként fontos szerepet játszott a szabályozási koncepció és a jogszabályszöveg kidolgozásában, míg Kovács Dénes ügyvéd az informatikai fejlesztést végző Tigra Kft. munkáját segítve vett részt aktívan a rendszer kialakításában.

1.       E-ING elméleti képzés – 2 kreditpont, előadó: dr. Tóth Balázs

A képzés az új ingatlan-nyilvántartási törvény, a 2021. évi C. törvény szabályozási koncepcióját és az új kódex legrelevánsabb elemeit mutatja be. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 6/E. fejezete értelmében a képzési esemény teljesítése szükséges az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra való jogosultság megszerzéséhez. A számonkérés megkísérlésének előfeltétele a képzési esemény teljesítése.

2.       E-ING rendszerelméleti alapok – 2 kreditpont, előadó: dr. Kovács Dénes

A képzés az új ingatlan-nyilvántartási törvényhez kapcsolódó informatikai rendszer használatának és működésének jogi feltételrendszerét mutatja be. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 6/E. fejezete értelmében a képzési esemény teljesítése szükséges az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra való jogosultság megszerzéséhez.

II. Az E-ING elméleti képzés teljesítése a későbbi számonkérés előfeltétele

A számonkérés előkészítése folyamatban van, az indulás időpontjáról az ügyvédek külön tájékoztatást kapnak. A vizsga teljesítéséhez az E-ING elméleti képzés mellett az új eljárás működését meghatározó három alábbi jogszabály ismerete szükséges:

  • 2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,
  • 2021. évi CXLVI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról (Átmeneti törvény)
  • 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról.

A számonkérés 20 db feleletválasztós tesztkérdésből áll majd, a sikeres vizsga feltétele, hogy a vizsgázó a kérdések 80%-ára (20-ból legalább 16 kérdésre) helyes választ adjon. Sikertelen vizsga esetén a vizsga további két alkalommal megismételhető lesz. Három sikertelen vizsgát követően a vizsgára bocsátás előfeltétele az „E-ING elméleti képzés” ismételt teljesítése a Digitális Könyvtáron keresztül. Ez esetben az „E-ING elméleti képzés” ismételt teljesítésével kreditpont már nem szerezhető.

A vizsgára bocsátás előfeltétele az április 15-től elérhető „E-ING elméleti képzés” teljesítése.

A továbbképzési szabályzat alapján a vizsgázás lehetősége a területi kamara által szervezett azonos tematikájú élőszavas képzés teljesítése esetén is megnyílik, azonban a Digitális Könyvtárban elérhető E-ING elméleti képzés teljesítése ez esetben is célszerű, mivel a számonkérés kérdéseinek egy része az e-learning anyagban elhangzottakhoz kapcsolódik majd.

III. Bővül a MÜK tudásbázisa

A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (https://www.mük.hu/eing) számos, az ügyvédek felkészülését segítő anyag került elhelyezésre.

Itt érhetők el a későbbi számonkérés kérdései és válaszai a jogszabályhelyek feltüntetésével, illetve a rendszerelméleti képzéshez kapcsolódó részletes jegyzet.

A Digitális Könyvtárban teljesíthető képzések a MÜK honlapján keresztül ingyenesen és korlátozásmentesen megtekinthetők (azonban az E-ING jogosultság megszerzéséhez a Digitális Könyvtáron keresztül kell megtekinteni a képzéseket).