Folyóiratok
Acta Humana


Acta Juridica Hungarica


Adó, vám és illeték


Agrár- és Környezetjog


Alkotmánybírósági Szemle


Bírósági Határozatok


Börtönügyi Szemle


Céghírnök


Családi jog


De iurisprudentia et iure publico


Debreceni Jogi Műhely


Első Magyar Végrehajtási Szaklap


Európai jog


Expressis Verbis


Fundamentum - Emberi jogi folyóirat


Gazdaság és Jog


Infokommunikáció és Jog


Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle


Iustum Aequum Salutare


JeMa (Jogesetek Magyarázata)


Jogelméleti Szemle


Jogtudományi Közlöny


Közjegyzők közlönye


Közjogi Szemle


Lex HR-Munkajog


Magyar Jog


Miskolc Journal of International Law


Miskolci Jogi Szemle


Munkaügyi Értesítő


Önadózó


Polgári jogi kodifikáció


Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga


Rendészeti szemle


Res Immobiles – ingatlanjogi folyóirat


Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny


Számadó


Új Magyar Közigazgatás


Ügyészek Lapja


Ügyvédvilág