Folyóiratok » Infokommunikáció és Jog

Infokommunikáció és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 23. szám - 2008. február

Jó néhány éves előkészítés után 2004-re megteremtődtek a feltételei egy infokommunikációs jogi szakfolyóirat elindításának. A témamegjelölésben „infokommmunikáció” alatt a modern kommunikációs hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások gyűjtőfogalmát értjük, az infokommunikációs jog pedig az érintett szektorokhoz kapcsolódó szabályozási környezetre utal.

A kéthavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, és az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A jogi kérdések alaposabb megértése végett időnként műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések is közlésre kerülnek.

A folyóirat célkitűzése, hogy a téma tudományos elismertségének előmozdításán túl folyamatosan figyelemmel kísérje az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett ideértve a Gazdasági Versenyhivatal, az országgyűlési biztosok, valamint a média- és hírközlésfelügyeleti, ill. az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is. Az aktualitás követelményének is megfelelően a folyóiratban az egy-egy témát alaposan elemző tanulmányok időszerű kérdéseket tárgyaló rövidebb írásokkal egészülnek ki.

A szerkesztőbizottság

A folyóirat szakmai hátterét elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete biztosítja.

Honlap - letölthető illetve online olvasható cikkekkel: http://www.infojog.hu

2011. évi éves előfizetés díja 8190 Ft

First page

 • Zsolt György Balogh: First Page

Information Technology Law

 • András Jóri: An Outline of the History of Data Protection
 • Tamás Csepely-Knorr: The Criminalisation of Computer Crime in Hungary
 • Bálint Halász: Cybersquatting: Legal Business or Breach of Law?
 • Zsolt Nagy: The Abandonment of Certified Electronic Tax Returns

Telecommunication Law

 • András G. Inotai: A Competitive Assessment of Concentrations in the Mobile Telecommunications Sector under the EC Merger Regulation
 • András Tóth: The Promotion and Protection of Investments in the European Competition Law and the Electronic Communication Regulation

Media Law

 • Gábor Polyák: Specific Concerns of the Constitutional Law Regarding Digitalisation

Essays of the VIII. Annual Conference on ICT Law - 2007

 • Radim Polèák: Some Notes on Current Paradoxes in the Law on Personal Data Protection
 • Jos Dumortier, Eleni Kosta: Implementation Issues of the Data Retention Directive
 • Natalie Fercher: National Implementation of the Data Retention Directive in Austria
 • Balázs Fazekas: Data Protection from a Practical Perspective

Összes lapszám