Folyóiratok » Infokommunikáció és Jog

Infokommunikáció és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. szám - 2005. június

Jó néhány éves előkészítés után 2004-re megteremtődtek a feltételei egy infokommunikációs jogi szakfolyóirat elindításának. A témamegjelölésben „infokommmunikáció” alatt a modern kommunikációs hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások gyűjtőfogalmát értjük, az infokommunikációs jog pedig az érintett szektorokhoz kapcsolódó szabályozási környezetre utal.

A kéthavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, és az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A jogi kérdések alaposabb megértése végett időnként műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések is közlésre kerülnek.

A folyóirat célkitűzése, hogy a téma tudományos elismertségének előmozdításán túl folyamatosan figyelemmel kísérje az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett ideértve a Gazdasági Versenyhivatal, az országgyűlési biztosok, valamint a média- és hírközlésfelügyeleti, ill. az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is. Az aktualitás követelményének is megfelelően a folyóiratban az egy-egy témát alaposan elemző tanulmányok időszerű kérdéseket tárgyaló rövidebb írásokkal egészülnek ki.

A szerkesztőbizottság

A folyóirat szakmai hátterét elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete biztosítja.

Honlap - letölthető illetve online olvasható cikkekkel: http://www.infojog.hu

2011. évi éves előfizetés díja 8190 Ft

Első oldal

  • Boytha Györgyné: Első oldal

Tanulmányok

  • Galántai Zoltán: A kognitív szabadság fantomja
  • Bodrogi Márta: Az elektronikus kereskedelem Magyarországon az elektronikus kereskedelmi törvény hiányosságai
  • Gyenge Anikó: A képzõmûvészeti alkotások szerzõi jogi védelmérõl különös tekintettel a követõ jogi szabályozás módosítására

Fórum

  • Pintér Andrea: A vételkörzeti korlátozás a gyakorlatban

Joggyakorlat

  • Kolozsi Sándor: A kéretlen elektronikus kereskedelmi levelekkel kapcsolatos hatósági gyakorlat Magyarországon
  • Csikai Attila: Észrevételek A hazai UMTS pályázat jogász szemmel címû tanulmányra

Ajánló

  • Csáki Gyula Balázs: Quo vadis közigazgatás?

Melléklet

  • A szoftver jogi védelme A VI. Infokommunikációs Szakmai Nap elõadásai

Hírek


Összes lapszám