Folyóiratok » Infokommunikáció és Jog

Infokommunikáció és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. szám - 2005. április

Jó néhány éves előkészítés után 2004-re megteremtődtek a feltételei egy infokommunikációs jogi szakfolyóirat elindításának. A témamegjelölésben „infokommmunikáció” alatt a modern kommunikációs hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások gyűjtőfogalmát értjük, az infokommunikációs jog pedig az érintett szektorokhoz kapcsolódó szabályozási környezetre utal.

A kéthavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, és az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A jogi kérdések alaposabb megértése végett időnként műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések is közlésre kerülnek.

A folyóirat célkitűzése, hogy a téma tudományos elismertségének előmozdításán túl folyamatosan figyelemmel kísérje az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett ideértve a Gazdasági Versenyhivatal, az országgyűlési biztosok, valamint a média- és hírközlésfelügyeleti, ill. az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is. Az aktualitás követelményének is megfelelően a folyóiratban az egy-egy témát alaposan elemző tanulmányok időszerű kérdéseket tárgyaló rövidebb írásokkal egészülnek ki.

A szerkesztőbizottság

A folyóirat szakmai hátterét elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete biztosítja.

Honlap - letölthető illetve online olvasható cikkekkel: http://www.infojog.hu

2011. évi éves előfizetés díja 8190 Ft

Első oldal

  • Rozgonyi Krisztina: Első oldal

Tanulmányok

  • Szõke Gergely László: Online vitarendezés (1. rész)
  • Harsági Viktória: Az elektronikus okiratok magyar szabályozásának értékelése polgári eljárásjogi szemszögbõl a 2004. évi módosításokat követõen
  • Jóri András: Az adatvédelmi törvény újabb módosításáról

Fórum

  • Inotai G. András: A mûsorelosztók vételkörzetének magyarországi törvényi korlátozása az Európai Közösség elektronikus hírközlési szabályozásának t

Joggyakorlat

  • Udvary Sándor: Az Alkotmánybíróság három média-határozatának margójára
  • Lenk Zsuzsanna: Szoftveróriás Európa asztalán: Microsoft Europe ügy

Ajánló

  • Csepely-Knorr Tamás: Útmutat-e az útmutató?

Hírek


Összes lapszám