Folyóiratok » Infokommunikáció és Jog

Infokommunikáció és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2. szám - 2004. augusztus

Jó néhány éves előkészítés után 2004-re megteremtődtek a feltételei egy infokommunikációs jogi szakfolyóirat elindításának. A témamegjelölésben „infokommmunikáció” alatt a modern kommunikációs hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások gyűjtőfogalmát értjük, az infokommunikációs jog pedig az érintett szektorokhoz kapcsolódó szabályozási környezetre utal.

A kéthavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, és az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A jogi kérdések alaposabb megértése végett időnként műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések is közlésre kerülnek.

A folyóirat célkitűzése, hogy a téma tudományos elismertségének előmozdításán túl folyamatosan figyelemmel kísérje az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett ideértve a Gazdasági Versenyhivatal, az országgyűlési biztosok, valamint a média- és hírközlésfelügyeleti, ill. az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is. Az aktualitás követelményének is megfelelően a folyóiratban az egy-egy témát alaposan elemző tanulmányok időszerű kérdéseket tárgyaló rövidebb írásokkal egészülnek ki.

A szerkesztőbizottság

A folyóirat szakmai hátterét elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete biztosítja.

Honlap - letölthető illetve online olvasható cikkekkel: http://www.infojog.hu

2011. évi éves előfizetés díja 8190 Ft

Első oldal

  • Faludi Gábor: Első oldal

Tanulmányok

  • Balogh Zsolt György: Az infokommunikációs jogról
  • Gyenge Anikó: Digitális jogkezelési rendszerek a szerzõi jogban

Háttér

  • Dudra Attila, Váczi Nóra, Csáki Katalin: Az árprés elmélete és hazai gyakorlata az infokommunikációs szektorban (1. rész)

Joggyakorlat

  • Kovács Mónika: A gyûlöletbeszédre vonatkozó szabályozási törekvések alkotmánybírósági vizsgálata
  • Szabó Endre Gyõzõ: Az adatvédelmi biztos elsõ féléves tevékenysége
  • Gönczöl Tünde: Versenyjogi jogalkalmazás egy szabályozott piacon: az összekapcsolási díjak és a kiskereskedelmi távbeszélõ tarifák viszonya (2.

Ajánló

  • Simon Dávid: Új kézikönyv egy új jogterületrõl

Összes lapszám