Folyóiratok » Infokommunikáció és Jog

Infokommunikáció és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 4. szám/ 2010 - 2010. július-augusztus

Jó néhány éves előkészítés után 2004-re megteremtődtek a feltételei egy infokommunikációs jogi szakfolyóirat elindításának. A témamegjelölésben „infokommmunikáció” alatt a modern kommunikációs hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások gyűjtőfogalmát értjük, az infokommunikációs jog pedig az érintett szektorokhoz kapcsolódó szabályozási környezetre utal.

A kéthavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, és az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A jogi kérdések alaposabb megértése végett időnként műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések is közlésre kerülnek.

A folyóirat célkitűzése, hogy a téma tudományos elismertségének előmozdításán túl folyamatosan figyelemmel kísérje az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett ideértve a Gazdasági Versenyhivatal, az országgyűlési biztosok, valamint a média- és hírközlésfelügyeleti, ill. az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is. Az aktualitás követelményének is megfelelően a folyóiratban az egy-egy témát alaposan elemző tanulmányok időszerű kérdéseket tárgyaló rövidebb írásokkal egészülnek ki.

A szerkesztőbizottság

A folyóirat szakmai hátterét elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete biztosítja.

Honlap - letölthető illetve online olvasható cikkekkel: http://www.infojog.hu

2011. évi éves előfizetés díja 8190 Ft

ELSŐ OLDAL
  • Majtényi László, Polyák Gábor
TANULMÁNYOK
  • Detrekői Zsuzsa - Szabályozható-e az internet?
  • Horváth E. Írisz - Az e-tárgyalás a polgári perben – Az e-tárgyalás és az európai jogalkotás
  • Koltay András - A nyomtatott sajtó önszabályozása az Egyesült Királyságban: a Press Complaints Commission
JOGGYAKORLAT
  • Dudás Ágnes - Adójogi kérdések szoftverfejlesztésnél, különös tekintettel a FLOS szoftverekre
  • Szabó Imre - A „The Pirate Bay” ügy elsőfokú ítélete a magyar büntetőjog tükrében
AJÁNLÓ
  • Járdán Tamás - Egyedi alkalmazásfejlesztési projektekről kezdőknek és érdeklődőknek

HÍREK


Összes lapszám