Folyóiratok » Infokommunikáció és Jog

Infokommunikáció és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 5. szám/ 2010 - 2010. szeptember - október

Jó néhány éves előkészítés után 2004-re megteremtődtek a feltételei egy infokommunikációs jogi szakfolyóirat elindításának. A témamegjelölésben „infokommmunikáció” alatt a modern kommunikációs hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások gyűjtőfogalmát értjük, az infokommunikációs jog pedig az érintett szektorokhoz kapcsolódó szabályozási környezetre utal.

A kéthavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, és az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A jogi kérdések alaposabb megértése végett időnként műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések is közlésre kerülnek.

A folyóirat célkitűzése, hogy a téma tudományos elismertségének előmozdításán túl folyamatosan figyelemmel kísérje az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett ideértve a Gazdasági Versenyhivatal, az országgyűlési biztosok, valamint a média- és hírközlésfelügyeleti, ill. az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is. Az aktualitás követelményének is megfelelően a folyóiratban az egy-egy témát alaposan elemző tanulmányok időszerű kérdéseket tárgyaló rövidebb írásokkal egészülnek ki.

A szerkesztőbizottság

A folyóirat szakmai hátterét elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete biztosítja.

Honlap - letölthető illetve online olvasható cikkekkel: http://www.infojog.hu

2011. évi éves előfizetés díja 8190 Ft

ELSŐ OLDAL
  • Jóri András
TANULMÁNYOK
  • Telek Eszter - Ingyen sör és szólásszabadság: szoftverek teljes és részleges közkincsbe bocsátása
  • Harsági Viktória - Az elektronikus kézbesítésről – külföldi példákon keresztül
  • Parti Katalin, Dunavölgyi Szilveszter - A kémiai kasztráció és a szexuális elkövetők regisztere – a „pedofil-bűncselekmények” megelőzésének eszközei?
HÁTTÉR
  • Bordás Mária - A Cloud Computing alkalmazásának közigazgatási és jogi háttere
JOGGYAKORLAT
  • Polefkó Patrik - Barátok és bizonytalanságok közt, avagy a közösségi oldalakról adatvédelmi szemszögből (2. rész)
AJÁNLÓ
  • Szalay Klára - Jegyzetek egy szöveggyűjtemény margójára
  • Ambrus István - Informatika és büntetőjog

HÍREK


Összes lapszám