Folyóiratok » Agrár- és Környezetjog

Agrár- és Környezetjog

CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 8. szám (2010) - 2010. február

Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület évente két- három alkalommal frissülő elektronikus folyóirata, amely az Egyesület honlapjáról érhető el.

A folyóiratról bővebben...

Az előző számok letölthetők →

  • Dr. SZILÁGYI János Ede: Magyar Nemzeti Jelentés a gazdálkodók tevékenységének diverzifikációját érintő jogi ösztönzőkről és jogi akadályokról - The Hungarian National Report on Legal Incentives and Legal Obstacles to Diversification for Farmers
  • Dr. CSÁK Csilla: Magyar Nemzeti Jelentés a mezıgazdasági Vállalkozások jogi formáiról, figyelemmel a hagyományos és az ipari mővelésre - The Hungarian National Report on the legal forms of agricultural undertakings, with attention to traditional and industrial cultivation
  • Dr. OLAJOS István – Dr. RAISZ Anikó: Magyar Nemzeti Jelentés a vidékfejlesztési jog tudományos és gyakorlati fejlődéséről az EU-ban, az államokban és régiókban, valamint a WTO-ban - The Hungarian National Report on Scientific and Practical Development of Rural Law in the EU, in States and Regions and in the WTO
  • A Cambridge-i CEDR Konferencia konklúziói - Conclusions of the CEDR Conference

Összes lapszám