Folyóiratok » Agrár- és Környezetjog

Agrár- és Környezetjog

CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 9. szám (2010) - 2010 július

Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület évente két- három alkalommal frissülő elektronikus folyóirata, amely az Egyesület honlapjáról érhető el.

A folyóiratról bővebben...

Az előző számok letölthetők →

  • BEZDÁN Anikó Judit: Kitekintés a szövetkezetek helyzetéről Németországban - An outlook on the situation of cooperatives in Germany
  • Alessandro CHIARABOLLI: A koegzisztencia jogi szabályozásának néhány aspektusa az Európai Unióban és Olaszországban - Some aspect of the coexistence’s regulation in the European Union and in Italy
  • Dr. CSÁK Csilla: A term föld tulajdoni és használati viszonyainak magyar szabályozása az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően - Die ungarische Regulierung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse des Ackerbodens nach dem Beitritt zur Europäischen Union
  • MÉLYPATAKI Gábor: Új foglalkoztatási formák az agráriumban - Neue Formen der Beschäftigung im Agrarrecht
  • SZALÓKI Kitti: A környezet védelmének intézményi háttere, környezetvédelmi jogforrások - The institutional background and legal sources of environmental protection
  • Dr. SZILÁGYI János Ede: Az új tagállamok csatlakozási szerz dései és a term földek tulajdonjogára vonatkozó nemzeti szabályozások, különösen a magyar jogi szabályozás - The Accession Treaties of the New Member States and the national legislations, particularly the Hungarian law, concerning the ownership of agricultural land

Összes lapszám