Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2008/1. szám - 2008. április 15.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • NÓTÁRI, TAMÁS: Infidelitas and Harisliz – On the Dethronement of Tasilo III.
 • PÁKOZDI ZITA: Perorvoslat az igazolás?
 • PAPP TEKLA:A konzorciós szerződés sajátos alanya – a fogyasztói csoport
 • POKOL BÉLA: Európa amerikai ellenőrzése: ellenállások és vereségek
 • RÓNAY MIKLÓS: A katolikus egyház jogrendjének nemzetközi kapcsolat-képessége
 • SIKLÓSI IVÁN: Néhány adalék a causa és a consideration fogalmához
 • STRIHÓ KRISZTINA: A merchandising szerződés
 • TANKA ENDRE: Van-e közös birtokpolitikája az Európa Uniónak?
 • VARGA CSABA: Mítosz és valóság az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jogban

  Könyvismertetés

 • DUX LÁSZLÓ: Jogtalan világ
 • MATURA TAMÁS: Jogfilológiai tanulmányok
 • SZALÓKI GERGELY: Monográfia a jogtudomány és retorika kapcsolatáról egy cicerói védőbeszédben

Összes lapszám