Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2007/3. szám - 2007. szeptember 19.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • BEZDÁN ANIKÓ: A vadászat természetvédelmi vonatkozásai
 • HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának alapvető kérdései
 • KIRÁLY ANDREA: A nemzeti parlamentek megerősítésére tett kísérletek az Európai Unióban: az Európai Konventtől napjainkig
 • NÓTÁRI TAMÁS: A gyermek megölésének joga az ókori Rómában
 • POKOL BÉLA: Büntetőjogdogmatika-történeti elemzések
 • TÓTH J. ZOLTÁN: Az abolíció helyzete a világban

  Idegen nyelvű tanulmányok

 • ERNSZT, ILDIKÓ: Where Are You Heading, European Civil Aviation Security?
 • EYLEM, ÜMIT: Juvenile justice system in Turkey in enactment and practice
 • POKOL, ÁGNES: George Eliot and the Three Cultures. How Many Cultures? - a Preliminary Tribute to Wolf Lepenies’s Die Drei Kulturen

Könyvismertetések

 • PINTÉR BEATRIX: Könyvismeretés „Peter Stein: A Római jog Európa történetében” c. könyvéről
 • SIKLÓSI, IVÁN: Gábor Hamza, Wege der Entwicklung des Privatrechts in Europa. Römischrechtliche Grundlagen der Privatrechtsentwicklung in den deutschsprachigen Ländern und ihre Ausstrahlung auf Mittel- und Osteuropa
 • SZALÓKI GERGELY: Law, religion and rhetoric in ancient Rome
 • VÉRTESSY LÁSZLÓ: A jólét Európában - a CEFASS 2003-as jelentése

Összes lapszám