Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2007/1.szám - 2007. április 17.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

 • BATÓ SZILVIA: Megjegyzések a magyar büntetőjogi kodifikáció 1848 előtti történetéhez
 • CASANOVA, CARLOS: Adam Smith: Champion of Freedom?
 • DEMETER GELLÉRT ZSOLT: Törvénybe zárt identitás, avagy a jogászi éthosz
 • HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: A magyar egészségügyi rendszer igazgatási szervezete
 • JENOVAI PETRA: A PPP-szerződések helye a kötelmi jogban
 • NÓTÁRI TAMÁS:Minden menyasszonyt Gaiának hívtak? Adalék a római házassági szertartás egy eleméhez
 • POKOL BÉLA: Késő-középkori jogfejlődés: glosszátorok (Olvasónapló)
 • TÓTH J. ZOLTÁN: A halálbüntetés az ókori görög és római filozófiai gondolkodásban

  Idegen nyelvű tanulmányok

 • KACAPOR AZRA: Understanding childhood trauma/abuse and its impact on development
 • KÖNCZÖL, MIKLÓS: Problems of Justice and Community in the Discourse on Future Generations
 • POKOL, ÁGNES: The Sociological Dimensions of The Scarlet Letter, Hawthorne as a Social Critic on Democracy and the Woman question. Part I.: Individual and Society
 • SZABÓ MÁTÉ: Legal and Political Environment of the NGO’s in Hungary

Könyvismertetés

 • ROTHERMEL DÁNIEL: Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero: A hivatalra pályázók kézikönyve.
 • SZALÓKI GERGELY: Hamza Gábor – Nótári Tamás: Mit hoz a múlt? Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok I.
 • SZEKERES RÓBERT: Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig
 • VÁRI PÉTER: Gondolatok Ryszard Legutko A demokrácia csúfsága c. könyvét olvasva

Összes lapszám