Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2006/3.szám - 2006. szeptember 21.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

 • BEREZNAY GÁBOR: Peter Goodrich és a Satirical Legal Studies
 • HOLLÁN MIKLÓS: A bűncselekmény közös elkövetésében való megállapodás a magyar büntetőjogban
 • KARÁCSONY ANDRÁS: Carl Schmitt Weimarban
 • MILOVÁN ORSOLYA: „Eszmékért és elvekért harcoltunk...”- az ukrajnai narancsos forradalom, a Pora és Soros György
 • NÓTÁRI TAMÁS: A kora középkori salzburgi birtokjegyzékek margójára
 • POKOL BÉLA: Jogtörténeti jegyzetek
 • SIMON ZOLTÁN: A magyarországi lobbitörvény jogpolitikai nézőpontból
 • TÓTH J. ZOLTÁN: A halálbüntetés az ókori Keleten

  Vita

 • GYŐRFI TAMÁS: Pokol Béla és a gyakorlati filozófiai jogelmélet kritikája

Idegen nyelvű tanulmányok

 • TÓTH J. ZOLTÁN: The Present Status of Capital Punishment

Könyvismertetés

 • NÓTÁRI TAMÁS: Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354–1526)
 • NÓTÁRI TAMÁS: Római jogi szöveggyűjtemény szerb nyelven
 • NOVÁK M. ZOLTÁN: Globális kormányzás, globális gazdaság - ahogy a spanyol későskolasztika látta
 • SZOMORJAI PÉTER: Pénzpiacok szabályozása Magyarországon

Összes lapszám