Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2006/2.szám - 2006. június 16.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

 • DUX LÁSZLÓ: A vándormunkások jogvédelme az ENSZ egyetemes emberi jogi egyezményeiben
 • NÓTÁRI, TAMÁS: Some Remarks on the Role of the Flamen Dialis in the Marriage Ceremony
 • POKOL BÉLA: Létrelevancia és tömegmédiumok
 • REGSUREN BATKHUU: A társaságot illető üzleti lehetőségekkel kapcsolatos, az igazgatókat terhelő angol jogi kötelezettségekről
 • SZEMESI SÁNDOR: A Nemzetközi Büntetőbíróság intézménye a nemzetközi jogban
 • TATTAY, SZILÁRD: Legal Semiotics and Natural Law: Are They Irreconcilable?
 • TÓTH J. ZOLTÁN: Bűnök és büntetések a kora középkori iszlám jogban

Doktori védés

 • NAGY ZSOLT: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái
 • NAGY ZSOLT: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái - TÉZISEK
 • KARÁCSONY ANDRÁS: Opponensi vélemény: Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései c. PhD értekezésről
 • MEZEY BARNA: Bírálat Nagy Zsolt A jogászképzés fejlődése és aktuális kérdései c. PhD értekezéséről
 • NAGY ZSOLT: Válasz Karácsony András opponensi véleményére
 • NAGY ZSOLT: Válasz Mezey Barna opponensi véleményére

Vita

 • LÖFFLER TIBOR: Autoritás – legitimitás - interpretáció
 • TÓTH J. ZOLTÁN: A jogelmélet mint diszciplína célja, avagy mire is való a jogelmélet?

Könyvismertetés:

 • NAGY EDIT: Mi van a titok mögött?
 • SZALÓKI GERGELY: Papp Tekla–Farkas Csaba: Társasági jog I.
 • VELICS GABRIERLLA: Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről

Összes lapszám