Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2006/1.szám - 2006. április 24.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

Jogelmélet mint diszciplína c. konferencia tanulmányai

 • BENCZE MÁTYÁS: Jogelmélet, jogszociológia és szociológiai jogelmélet. Egy elhatárolási kísérlet
 • BÓDIG MÁTYÁS: Néhány tézis a gyakorlati filozófiai irányultságú jogelmélet módszertani alapjairól
 • KARÁCSONY ANDRÁS: Jogelmélet – Jogszociológia (diszciplináris feszültségek)
 • NAGY ZSOLT: Jogelmélet, jogtudomány, joggyakorlat – kapcsolódások és elkülönültségek (A jogelmélet a gyakorlatban és a jogi oktatásban)
 • POKOL BÉLA: Előadás a jogelmélet diszciplináris önreflexiójáról
 • SZABADFALVI JÓZSEF: A jogbölcselet tárgyának meghatározása a hazai neokantiánus jogi gondolkodásban
 • SZIGETI PÉTER: A jogtudomány eszméje és hivatása
 • TÓTH J. ZOLTÁN: Az amerikai jogi oktatók helyzete, lehetőségei és tipikus életpályája
 • VARGA CSABA: Jogfilozófia, jogelmélet — a teoretikus jogi gondolkodás jövője
 • VISEGRÁDY ANTAL: A skandináv jogelmélet kialakulása és fejlődése

KONFERENCIA VITA

A konferencia vita folytatása

 • BÓDIG MÁTYÁS: Társadalomelmélet, gyakorlati filozófia, jogelmélet
 • GYŐRFI TAMÁS: Gyakorlati filozófia, liberális morálfilozófia és a jog autonómiája
 • POKOL BÉLA: A tudományon túl: a kognitivitástól a normatív gyakorlati filozófiáig
 • A konferencia képei

Tanulmányok

 • BARCSI TAMÁS: Gondolatok a méltóságról
 • BÓDIG MÁTYÁS – GYŐRFI TAMÁS: Néhány szó a legitimitás normatív problémájáról: Válasz Löffler Tibornak
 • GELLÉN KLÁRA: A színlelt jogügyletek kauzalitása
 • HEGEDÜS ANDREA: Az élettársi jogviszony szabályozásának áttekintése a jelenben, és annak jövőben várható alakulása
 • HIDASI VIKTÓRIA:A jogi moralizmus mint szabadságkorlátozó elv a modern politikai filozófiában
 • HOMICSKÓ ÁRPÁD: A személyek szabad mozgásának biztosítása az Európai Unióban az egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában
 • NÓTÁRI TAMÁS: A pálca és a lándzsa mint hatalmi jelkép az ókori Rómában
 • SZALÓKI GERGELY: Szabadságbüntetések a Csemegi Kódexben
 • TATTAY LEVENTE: A személyiség, a személyiségvédelem és a közéleti szereplők
 • ZÁMBÓ GÉZA: A gyámság szabályozása Európa különböző országaiban - sajátosságok

Doktori védés

 • GEDŐ ÉVA: Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája (doktori értekezés tézisei)
 • GERÉBY GYÖRGY: Bírálat Gedő Éva, Carl Schmitt decizionista politikai filozófiája c. bölcsészdoktori értekezéséről
 • KARÁCSONY ANDRÁS: Opponensi vélemény Gedő Éva: Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája c. értekezéséről
 • CS. KISS LAJOS: Opponensi vélemény Gedő Éva Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája című doktori értekezéséről
 • GEDŐ ÉVA: Válasz Geréby Györgynek, Karácsony Andrásnak és Cs. Kiss Lajosnak

Könyvismertetés:

 • ERDEI KRISZTIÁN: Németh György–Nótári Tamás: Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero – A hivatalra pályázók kézikönyve
 • FARKAS TIBOR: Munkajogi szabályok a globalizált világban
 • FEKETE ORSOLYA: Zámbó Géza: A gyermekvédelmi gyámság. Történeti gyökerek, jelenkori problémák, lehetséges jövőképek című könyvének ismertetése
 • VINCZE DÁVID: A szomszéd fűje - Gregory Leyh: Legal Hermeneutics

Összes lapszám