Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2005/3.szám - 2005. szeptember 22.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

  • ÁRVA ZSUZSANNA:Az igazságszolgáltatással kapcsolatos jogok az európai közösségi jogban
  • JAKAB DÉNES BARNA: Jog és hermeneutika
  • MEZEI PÉTER: A női esélyegyenlőség kérdése – különös tekintettel az afgán helyzetre
  • PAEZ, FREDY: „Derecho alternativo” y practica cominitaria
  • POKOL BÉLA: Jegyzetek az erkölcs és a morál szerepéről a modern társadalmakban
  • TOLDI JUDIT: Az élettársi kapcsolat értékelése a német alkotmányban

Könyvismertetés

  • PRUGBERGER TAMÁS: Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika

Összes lapszám