Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2005/2.szám - 2005. június 20.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • Dux László: Az ogoni-ügy az Emberek és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága előtt
 • Löffler Tibor: Autoritás és legitimitás I. Ortodox tézisek, politológiai alapfogalmak jogelméleti megközelítéséhez
 • Nótári Tamás: Evocatio és excantatio
 • Novák M. Zoltán: Spengler és a Nyugat funkcionális joga. Út egy másik formális racionalitásba?
 • Tar Csaba: A dopping és a sportjog kapcsolata magyarországi és nemzetközi viszonylatban
 • Tóth J. Zoltán: A természetjog szükségszerűsége avagy miért volt nélkülözhetetlen a természetjog az emberi társadalom létrejöttéhez?
 • Ujvári Ákos: A jogos védelem elvi és gyakorlati kérdései néhány európai Büntető Törvénykönyv szabályozásának tükrében

Idegen nyelvű tanulmányok

 • Bangó, Jenő:Role and Function of Regional Differences in the World Society from the Point of View of Modern Luhmannian Systems Theory. (“Socio-region” as proposed correction)
 • Herke, Csongor: Mediation and restorative justice
 • Nótári, Tamás: Summum ius summa iniuria – remarks on a legal maxim of interpretation

Könyvismertetés

 • Wilhelm Gábor: Luhmann-könyv

A magyar jogfilozófia történetéből

 • Varga Csaba: HALÁSZ ALADÁR (Életrajzi jegyzet)
 • Halász Aladár: Szászy-Schwarz tanítása a jogalanyról

Összes lapszám