Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2005/1.szám - 2005. április 15.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • BENCZE MÁTYÁS: A magyarországi büntetéskiszabási gyakorlat kutatásának hipotézise és módszertani kérdései
 • KIRÁLY ANDREA: The Role of National Parliaments in European Issues: How the New Member States Scrutinize Their Governments?
 • KUN ATTILA: A japán vállalatok társadalmi felelősségi politikájának jellegzetességei - avagy a japán tradíciók és a „CSR-boom”
 • NAGY ZSOLT: Korunk jogászképzési rendszerei
 • NÓTÁRI TAMÁS: Megjegyzések a mérleg jelképiségéhez az Iliasban
 • POKOL BÉLA: Politikai agytrösztök, alapítványok és közvetlen akció csoportok – a politikai akaratképzés struktúraváltozása
 • PALÁSTI GÁBOR: A jogrendszerek identitása Joseph Raz jogelméletében
 • TÉGLÁS JÁNOS VENCEL: Összemérhető-e a kutatói reputáció?
 • TÓTH J. ZOLTÁN: „Oszthatatlan és korlátozhatatlan?” – Gondolatok az emberi élethez és méltósághoz való jogról az eutanáziahatározat kapcsán

Könyvismertetés

 • GYENGE ZSOLT: Az el nem feledett felejtés feledhetősége
 • OLÁH TAMÁS: Felfedezőúton a „szellem birodalmának Kolumbusza” után
 • SZALÓKI GERGELY: Papp Tekla: Atipikus szerződések
 • TÓTH J. ZOLTÁN: John Rawls igazságosság elmélete/a>
 • UDVARY SÁNDOR: Nótári Tamás: Iuridicophilologica. Tíz tanulmány

Összes lapszám