Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2004/4.szám - 2004. december 17.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • BALOGH ISTVÁN: Zwei Konzeptionen der (postklassischen) modernen Gesellschaft: Zu der Diskussion von Habermas und Rawls
 • BANGÓ JENŐ: A belgiumi német népesség alkotmányjogi helyzete
 • CSÁNYI EDINA: A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdései – 1. rész
 • NEMCSIK ORSOLYA: Mediáció, avagy közjegyzők „új” szerepben - közokirat szerkesztés és hagyatéki eljárás a közvetítés tükrében
 • NÓTÁRI TAMÁS: A gyermekkitevés joga az ókori Rómában
 • SIKLÓSI IVÁN: Kétkedések és válaszkísérletek. Megjegyzések a Gai. D. 21. 1. 28 interpretációtörténetéhez, különös tekintettel a legújabb irodalomra
 • SZAJBÉLY KATALIN: A vallási jelképek viseléséről szóló törvény Franciaországban
 • TANYI ATTILA: Erkölcsi igazolás és politikai kötelezettség
 • TÓTH J. ZOLTÁN: A halálbüntetés az ókorban
 • UJVÁRI ÁKOS: Rövid reflexió Hollán Miklós: Megkésett búcsú a társadalomra veszélyességtől című tanulmányához
 • ZÉTÉNYI ANDRÁS: Az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagjainak kinevezése

Vita

 • BÓDIG MÁTYÁS: Cs. Kiss Lajos és a mérsékelt állam interpretív elmélete
 • GYŐRFI TAMÁS: Dogma-e a mérsékelt állam elmélete?

A magyar jogfilozófia történetéből

 • SZEGVÁRI KATALIN: Somló Bódog jogelméletéről

Könyvismertetés

 • SIKLÓSI IVÁN: Cicero: Négy védőbeszéd

Összes lapszám