Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2008/2. szám - 2008. június

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

 • BÓDIS KRISZTIÁN LAJOS/KÓMÁR BÉLA ENDRE: A földkárpótlás jogi hátterének következményei, a tulajdoni szerkezet változása
 • BUSSALB, JEAN-PIERRE: "Trois mondes, une planète": La thèse d´Alfred Sauvy et les problemès du "tiers monde" aujourd´hui
 • MOHAY GERGELY: A 2008-as népszavazás a pártstratégiák tükrében
 • MOLNÁR ANDRÁS: Richard Posner a bírói gondolkodásmódról
 • NÓTÁRI TAMÁS: Servius Sulpicius Rufus képe Cicerónál és Quintilianusnál
 • PÁKOZDI ZITA: Kifogás az eljárás elhúzódása miatt – egy új jogintézmény és annak eredményei a polgári eljárásban
 • POKOL BÉLA: Hart és vitapartnerei a jogról, az erkölcsről és az autoritásról
 • SZALAI ÁKOS: Korrupció és állami beszerzések: jog és közgazdaságtani alapok
 • TÓTH J. ZOTÁN: A halálbüntetés gazdasági jogelméleti megközelítése
 • VÉRTESY LÁSZLÓ: A hitel-kölcsönszerződés terheinek rendszere

Könyvismertetés, beszámoló

 • BATÓ SZILVIA: Fiatal Jogtörténészek (Association of Young Legal Historians/Vereinigung Junger RechtshistorikerInnen) Pécsen
 • NÓTÁRI TAMÁS: Tassilo III. von Bayern – Großmacht und Ohnmacht im 8. Jahrhundert
 • PINTÉR BEATRIX: Hans Kelsen jogtudománya
 • SCHWEINGHARDT ZSANETT: Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alterntív szankció dilemmája c. könyvéről

Összes lapszám