Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2004/2.szám - 2004. június 25.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

  • BALOGH ISTVÁN: Igazságosság és politikai legitimáció
  • BENCZE MÁTYÁS: Jogelmélet és jogszabálytan.(Megjegyzések Jakab András „A jogszabálytan fo kérdéseirol” címu könyvéhez)
  • DÉNES IVÁN ZOLTÁN: Beavatkozástól mentes cselekvés vagy uralomtól mentes emberi állapot? (A liberális és a republikánus szabadságfelfogás hasonlóságai és különbségei)
  • KARÁCSONY ANDRÁS: Prozedurale Rationalität und die Möglichkeit der Gesellschaftskritik
  • LOVÁSZY LÁSZLÓ: Arccal hátrafelé? avagy hol tart ma az önálló életvitel mozgalma az USA-ban?
  • NAGY ZSOLT: A jogi oktatás fejlodése: múltjának hagyatéka és lehetséges jövoje
  • NÓTÁRI TAMÁS: Megjegyzések a Pro Caelio történeti hátteréhez, különös tekintettel a Bona Dea-perre
  • POKOL BÉLA: Jegyzetek a transzatlanti uralmi rend kiépüléséről

Összes lapszám