Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2004/1.szám - 2004. április 16.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • BÉZI LÁSZLÓ: Towards a stronger legal cooperation on environmental issues in the ASEAN region
 • BÓDIG MÁTYÁS: Ronald Dworkin és a jogpozitivizmus: Egy jogelméleti módszertani szempontú elemzés
 • CSEHI ZOLTÁN: A magyar magánjog általános részéről - elméleti és dogmatikai fejtegetések
 • DEÁK DÁNIEL: Legal considerations of tax evasion and tax avoidance
 • FANTOLY ZSANETT: A jogi személy büntetőjogi felelőssége Franciaországban
 • GELLÉN KLÁRA: A gyermekek és fiatalkorúak védelme a magyar médiajogban
 • JAKAB ANDRÁS: A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 12. § e) pontjának alkotmányellenességéről
 • KERESZTSZEGHY ISTVÁN: A politikai harc kriminalizálódása Magyarországon
 • KUN ATTILA: A vállalati szociális elkötelezettség tematizálásának alapvonalai az Európai Unióban
 • NÓTÁRI TAMÁS: A flamen Dialis tisztsége a római szakrális jogban
 • PAKSY MÁTÉ : Ethos, pathos, logos et la constitution europeenne. A propos Josepeph Weiler
 • POKOL BÉLA: A társadalom kettős szerkezetének elmélete - összegzés
 • SZABÓ MÁTÉ: Globális civil tiltakozások, globális civil társadalom és tiltakozási kultúra
 • TÓTH J. ZOLTÁN: Richard Posner és a gazdasági jogelmélet

Könyvismertetés

 • CSINK LÓRÁNT: Trócsányi László és Francis Delpérée „Európa egysége és sokszínűsége: a kisebbségek jogai” c. könyvéről
 • NÓTÁRI TAMÁS: Fustel de Coulanges „Az antik városállam”

Nekrológ

 • Kristó Gyula emlékezete

Összes lapszám