Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2003/2.szám - 2003. június 13.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

  • Arató Balázs - Cservák Csaba : Részvénytársaság - egy hatóság képében
  • Jakab Dénes Barna: Az alkotmánybíróság helye a hatalommegosztás rendszerében. A magyar Alkotmánybíróság az európai modellek tükrében
  • Julesz Máté: A környezeti civil felelősség Franciaországban, Németországon és Magyarországon
  • Kántás Péter - Fórika László: A közméltóság védelmében
  • Nagy Zsolt: A magyar jogi oktatás történeti áttekintése a második világháborúig
  • Orosz P. Gábor: Jogos védelem és végszükség, mint a jogellenesség kizáró okai a római jogban és napjainkban
  • Papp Tekla: A japán társasági jogról - röviden
  • Pokol Béla: Gondolatok Kaarlo Tuori többrétegű jogkoncepciójáról
  • Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés: pro és kontra
  • Vigh József: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazságszolgáltatás rendszerében

Összes lapszám