Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2008/4. szám - 2008. december

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

 • AMBRUS ISTVÁN: A folytatólagos bűncselekményről
 • BOROS ANITA/LENTNER CSABA: Kihívások a pénzügyi stabilitás szabályozásának területén
 • JUHÁSZ ZITA: A phüszisz-nomosz vita
 • KOLTAY ANDRÁS: Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése?
 • MOLNÁR IMRE: Vád és védelem, mint a római büntetőeljárás alapelvei
 • NÓTÁRI TAMÁS: A Carmina Salisburgensia mint jog- és művelődéstörténeti forrás
 • NOVÁK ÁDÁM: Az Európai Bíróság a neofunkcionalizmus tükrében
 • PAPP TEKLA: Az atipikus szerződések és a Magyar Magánjogi Törvényjavaslat
 • POKOL BÉLA: Habermas diskurzusetikájának összehasonlítása Hart és kritikusai jog- és morálelméletével
 • TÓTH J. ZOLTÁN: A halálbüntetés utolsó harminc éve Magyarországon: az 1961. évi V.törvénytől az alkotmánybírósági abolícióig

Idegen nyelvű tanulmányok

 • GELLÉN, KLÁRA: Thoughts about the dogmatic characteristics of the simulated contract
 • HERKE, CSONGOR: Absprache im Strafprozess
 • POKOL, BÉLA: Theorietechnische Korrigierungen von Niklas Luhmann’s funktionale Systemtheorie
 • SZERLETICS, ANTAL: Defining Paternalism

Büntetőjogelméleti konferencia

 • FILÓ MIHÁLY: A jogi tárgy jelentősége a sértetti beleegyezés dogmatikájában
 • NAGY FERENC: Gondolatok és kérdések a jogellenesség és a jogi tárgy köréből
 • POKOL BÉLA: Előadás a jogellenességről és a jogi tárgyról mint a büntetőjogi dogmatika kategóriáiról
 • SZABÓ MIKLÓS: Una dogmatica iuris?
 • SZOMORA ZSOLT: A jogi tárgy funkciói és a jogtárgyharmonikus értelmezés
 • TÓTH J. ZOLTÁN: Bűn, büntetés, szabad akarat

Vita

 • MÉSZÁROS ÁDÁM: Adalékok a jogellenesség – társadalomra veszélyesség kérdésköréhez

Könyvismertetés

 • FEHÉR LÓRÁNT: Elek Balázs: A vadászszenvedély bűncselekményei. Vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem
 • KISS ZOLTÁN: Nótári Tamás: Jog, vallás és retorika
 • ROTHERMEL DÁNIEL: Bócz Endre–Finszter Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak
 • TÉGLÁSI ANDRÁS: Kondorosi Ferenc: Jogalkotás a XXI. század hajnalán

Összes lapszám