Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2003/1.szám - 2003. március 16.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • Bencze Mátyás: Egy professzionális intézményrendszer "hétköznapjai"
 • Cs. Kiss Lajos: A szinoptikus jogelmélet esztétikája és metafizikája
 • Karácsony András: Rendszerelmélet és fenomenológia
 • Mezei Péter: A bírák szerepe a jogrendszerben - Száz év magyar jogelméleti gondolkodóinak felfogásában
 • Pekár Tamás: Jogi asszisztensek az Európai Unióban
 • Tomkins, Adam : Bevezetés: Az emberi jogokkal kapcsolatos szkepticizmusról

(Fordította: Nagy Tamás)

 • Tóth J. Zoltán: Utópia vagy eszményi társadalom? (Megjegyzések Morus Tamás muvéhez)
 • Ujvári Ákos: Gondolatok a társadalomra veszélyesség (materiális jogellenesség) jovobeli jogi sorsáról
 • Varga Péter: De castrensi peculio. (A katonai különvagyonról)

Vitafórum

 • Bódig Mátyás: Adalékok a jogi érvényesség jogelméleti problémájának tisztázásához
 • Bencze Mátyás: A jogérvényesség problematikájának megközelítései
 • Jakab András: A magyar jogrendszer alapelemei
 • Pokol Béla: Gondolatok Jakab András tanulmányához
 • Jakab András: Válasz Pokol Béla kritikájára

Idegen nyelvű tanulmányok

 • Cserne, Péter: Reasons for limiting freedom of contract: questions of philosophy and policy
 • Fenyvesi, Csaba: Violence in criminal procedures.(The subjects of secondary victimization)

Összes lapszám