Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2002/4.szám - 2002. december 16.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

 • Bencze Mátyás: A jogérvényesség kutatásának lehetséges elméleti és történeti keretei
 • Dobos József: A városodásról és a városiasodásról
 • Gellén Klára: Az önálló zálogjog alkalmazása a jelzálog-hitelezés gyakorlatában
 • Király Klára: A börtönegészségügy egy fontos kérdése: A tuberkulózis terjedésének és kezelésének nemzetközi kérdései
 • Mészáros Ádám: Gondolatok az újszülött megöléséről és a gyermeki élet büntetőjogi védelméről
 • Nagy Zsolt - Tóth J. Zoltán: A jogi oktatás helyzete. (Felmérés a jogi oktatást befolyásoló tényezőkről)
 • Nótári Tamás: Adalékok a Ligariana és a Deiotariana jogtörténeti hátteréhez
 • Pekár Tamás: A jogi asszisztens - egy új jogászi professzió?
 • Pokol Béla: A bírói döntési folyamat elemzése
 • Téglásy Péter: Mezogazdaság és környezetvédelem a közösségi agrárjog tükrében: a Közös Agrárpolitika és a környezeti politika kapcsolatrendszere
 • Tóth J. Zoltán:A dinamista alkotmányosság és a neoformalista tendenciák
 • Vigh József: A büntető igazságszolgáltatás néhány alapelve

Idegen nyelvű tanulmányok:

 • Herke, Csongor: The Modification of New Hungarian Criminal Procedure Code
 • Pokol, Béla: Zehn Thesen zur Kritik von Niklas Luhmanns Theorie
 • Weiss, Moritz: Zuordnung von Inhalten Dritter im Rahmen des 3. Abschnitts des Teledienstgesetzestes (német és magyar nyelvű változat)

Összes lapszám