Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2009/1. szám - 2009. április

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

 • NÓTÁRI TAMÁS: A Liber confraternitatum mint jog- és kultúrtörténeti forrásől
 • POKOL BÉLA: Jhering jog-, morál- és társadalomelmélete
 • REICH ORSOLYA: Közjavak, joguralom, méltányosság. Klosko és Mapel nonvoluntarista méltányossági elméletének kritikája
 • RIXER ÁDÁM: A jogértelmezés és a Biblia-értelmezés módszereinek összehasonlítása
 • SCHWEIGARDT ZSANETT: Áldozatvédelem, áldozatsegítés és a büntető felelősségre
 • UJVÁRI ÁKOS: Jogos védelem – arányosság
 • VÉRTESY LÁSZLÓ: A finanszírozási szerződések kötelmi

Idegen nyelvű tanulmányok

 • FENYVESI CSABA: Die Gegenüberstellung im Rahmen von Dokumenten des internationalen Rechts und den Bestimmungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
 • GELENCSÉR ISTVÁN: Fuzzy logic in the science of law

Fórum

 • POKOL BÉLA: A magyar jogi terminológia formálódása

Könyvismertetés

 • BOÓC ÁDÁM – GULYÁS ÁBEL: Nótári, Tamás: Studia Iuridico-philologica I.
 • HÁRSFAI KATALIN: Frivaldszky János a klasszikus természetjogról és jogfilozófiáról
 • JUHÁSZ LILLA: R. C. van Caenegem: Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
 • MATURA TAMÁS: Müller György: Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon
 • NÓTÁRI TAMÁS: Hamza, Gábor: Symposion. Hundert Jahre Bürgerliches Gesetzbuch.
 • PRIBULA LÁSZLÓ: A jogalkalmazás szakmai kritikája: Gondolatok Dr. Kende Péter: Elorzott igazság c. könyvéről
 • VÉRTESY LÁSZLÓ: Kataklizmák csapdája

Összes lapszám