Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2002/3.szám - 2002. szeptember 16.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

 • Cservák Csaba: A parlamenti képviselők visszahívhatósága
 • Görög Márta: Az általános személyiségi jog megsértésének fájdalomdíjjal való orvoslása
 • Király Klára: A büntetetés-végrehajtási intézetek privatizációjának elméleti háttere
 • Mezei Péter: A bírák szerepe a jogrendszerben - A XX. század első felének jogelméleti gondolkodói tükrében
 • Nagy Zsolt: Az angolszász jogi oktatás fejlődésének "önálló" útja az Egyesült Államokban
 • Papp Tekla: Rövid bevezetés a német társasági jogba
 • Pokol Béla: Az amerikai textualista jogfelfogás felemelkedése
 • Tóth J. Zoltán - Ézsiás Béla Gábor: A szakértő rendszerek a jogalkalmazásban

Idegen nyelvű tanulmányok:

 • Erdő, Péter: Typen des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in den Beitrittsländer. Kirchen als Partner der Europäischen Union?
 • Mátyás, Imre: Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts
 • Pokol, Béla: Contribution to the comparison of the theories of Bourdieu and Luhmann

Vita:

 • Karácsony András: A jog mint kulturális jelenség
 • Varga Csaba: A jog mint kultúra?

Könyvismertetések:

 • Bencze Mátyás: Az igazságszolgáltatás jogelméleti vonatkozásai "Badó Attila - Bóka János: Európa kapujában. Reform, igazság, szolgáltatás." c. könyvéről
 • Horváth Pál: Herczegh Géza: A SZARAJEVÓI MERÉNYLETTOL A POTSDAMI KONFERENCIÁIG c. (Magyar Szemle Könyvek, 1999. 592. p.) művéről.

Összes lapszám