Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2009/2. szám - 2009. június

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

 • BÓDIS KRISZTIÁN LAJOS: A földhasználati nyilvántartás egyes kérdéseiről, különös tekintettel a használat jogával kapcsolatos kollízióra
 • CSERVÁK CSABA: Közjogi rendszerünk mostohagyermekei: a választási bizottságok
 • FRÖHLICH JOHANNA: A morális alkotmányértelmezés. Párhuzamos vélemény az Alkotmány értékrendjéről
 • HAUTZINGER ZOLTÁN:A katonai büntetőjog határterületei
 • NÉMEDI ISTVÁN: Római jogi alapok és a másért való felelősség Louisiana jogrendszerében
 • PÉTER ORSOLYA MÁRTA: „Familiam dicimus plures personas…”A római család és rokonság alapfogalmai a klasszikus római jogban
 • POKOL BÉLA: Tárgyi jog és alanyi jog - a jogi pozíciók

Idegen nyelvű tanulmányok

 • BELHAJ, ABDESSAMAD: Pragmatics of Islamic Law: on Vagueness, Intents and Norms

Könyvismertetés

 • MATURA TAMÁS: Tamás Nótári: Show Trials and Lawsuits in Early-Medieval Bavaria
 • NÓTÁRI TAMÁS: Susan Treggiari: Roman Marriage. Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian
 • PAPP TEKLA: Dér, T.–Nótári, T.: Sapientia liberat animum. Sententiae Graecae et Latinae

Összes lapszám