Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2002/1.szám - 2002. április 18.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

Jogelméleti tanulmányok:

 • Cservák Csaba: A hatalommegosztás elmélete és gyakorlati megvalósulása
 • Fantoly Zsanett-Kovács Judit: Recenzió Tremmel Flórián: Magyar büntetőeljárás c. tankönyvéről
 • Gellén Klára: Az Új Polgári Törvénykönyv koncepciójához
 • Jakab András: Az osztrák EU-csatlakozás alkotmányjogi szempontból
 • Nagy Zsolt: Vélemények a jogi oktatásról
 • Pekár Tamás: A láthatatlan struktúra hatásai a kulturális mezőre. (Bourdieu gondolatai a médiáról)
 • Pokol Béla: A jog elkerülésének útjai. (Mediáció, egyezségkötés.)
 • Ujvári Ákos: Adalékok a jogos védelem és a védelmi berendezések viszonyának értelmezéséhez

Idegen nyelvű tanulmányok:

 • Fenyvesi, Csaba: Constitutional principles in the light of the defensive position
 • Karácsony, András: Prozedurale Rationalität und die Möglichkeit der Gesellschaftskritik
 • Pokol, Béla: Constitutionalization and the Political Fighting through Litigation

Összes lapszám