Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2001/4.szám - 2001. december 28.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

Jogelméleti tanulmányok:

 • Balogh István: Luhmann a jog szimbolikus természetéről
 • Farkas Edit: Reflexiók Norbert Elias "A szociológia lényege" c. művéről
 • Hegyi Szabolcs: Ronald Dworkin politikai filozófiája és ennek közösségelvű kritikái
 • Jakab András: A norma szerkezetének vizsgálata
 • Karácsony András: A bölcsesség és a humántudományok társadalmi helyzete
 • Nótári Tamás: Jogtörténeti megjegyzések Cicero Pro Murenájához
 • Pokol Béla: Természetjog a társadalmi folyamatok pozitíválódása után
 • Tóth Kritsztina: A megfigyelő pozíciója. Niklas Luhmann megfigyelő- és megfigyelés- fogalma a tömegkultúra körülményei között

Jogági tanulmányok:

 • Cservák Csaba: Milyen a magyar kormányzati rendszer? - A kormányforma fejlődése és problémái
 • Görög Márta: A fájdalomdíj mértékét befolyásoló körülmények összehasonlító elemzése a német joggyakorlat előtérbe helyezésével
 • Fantoly Zsanett: A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése az Európai Unióban)
 • Fenyvesi Csaba: Védői jogok az elsőfokú bírósági tárgyaláson
 • Papp Tekla: A koncesszió néhány társasági jogi vetülete

Összes lapszám