Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2001/2.szám - 2001. április 14

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

Jogelméleti tanulmányok:

 • Jakab András: A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága
 • Karácsony András: Rawls-recepció a német jogfilozófiában
 • Kisfaludy Zoltán: A házszabály értelmezése a Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentjében
 • Mráz Ágoston: Vázlat a katolikus egyház professzionális intézményrendszerének működéséről
 • Nagy Tamás: Szerény javaslat, avagy a Hibbitts-vita
 • Pokol Béla: Posztmodern-kritikai jogelmélet

Jogági tanulmányok:

 • Fantoly Zsanett: Gondolatok a jogi személyek büntetőjogi felelőssége Btk-ba történő bevezetésének szükségességéről
 • Fenyvesi Csaba: A kirendelt védői intézmény problematikája
 • Herke Csongor: Die Untersuchungshaft in Ungarn
 • Király Lilla: A jogállamiság rögös útja
 • Nagy Zsolt/Kovács Judit: A társadalmi változások hatása a büntetőjogi eljárási szabályokra a rendszerváltás után
 • Szalma József: Közösségi, közös és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkban

Műhelyvita:

 • Győrfi Tamás: Az alkotmánybíráskodás a jog és a politika határvonalán
 • Szigeti Péter: Opponensi vélemény Győrfi Tamás PhD. értekezéséről
 • Győrfi Tamás: Válasz az opponensi véleményekre

Könyvismertetés:

 • Nótári Tamás: A jogi nyelv összehasonlító elemzése
 • Stummer Attila: Joachim Heidorn a legitimitásról és a kormányozhatóságról

Összes lapszám