Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2001/1.szám - 2001. január 8.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

  • Badó Attila: Ezredvégi beszélgetések a magyar igazságszolgáltatásról
  • Bangó Jenõ: Könyvrecenziók
    1. Káosz és rend: adalékok az önszervezõdés problématörténetéhez
    2. Luhmann az alapjogokról
  • Karácsony András: Formalitás-szervezet-döntés. Niklas Luhmann két könyvérõl
  • Pokol Béla: A jogi oktatás mint a jogrendszer része
  • Prugberger Tamás: A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján
  • Welhammer Zsolt: A bírói hatalom helye és kérdésköre Spanyolország alkotmányos rendszerében

Mûhely rovat


Összes lapszám