Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2000/4.szám - 2000. október 2.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

  • Feith Helga-Badó Attila: A magyar joghallgatók motivációs vizsgálata
  • Győrfi Tamás: Az amerikai alkotmány szabadság-fogalma
  • Horváth Péter: A bírósági rendszer Olaszországban
  • Kovács Virág: Precedensjog az Európai Bíróság gyakorlatában
  • Nagy Zsolt: A kirendelt védő intézményének szociológiai vizsgálata
  • Pesti Sándor: A kormányzati döntéshozatal mechanizmusai Magyarországon
  • Pokol Béla: A perlési politizálás dilemmái
  • Tóti Andrea: Mobilitásvizsgálat a Komárom-Esztergom megyei jogászság körében

Összes lapszám