Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2000/3.szám - 2000. május 25.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

Jogelméleti tanulmányok:

 • Badó Attila - Nagy Tamás: Attitűd vizsgálat az amerikai joghallgatók körében
 • Bóka János: Autopoiezisz és hierarchia
 • Karácsony András: Gesellschaftstheorie und Recht
 • Pokol Béla: Posner gazdasági jogelmélete
 • Szigeti Péter: Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer, nemzetállami szint és lokalitás

  Jogági tanulmányok:

 • Katrin vom Felde: Gesichtspunkte für die Beurteilung von Bedingungen im Erbrecht
 • Hans-Georg Günther: Verhaltensbezogene Mitwirkung in der Rechtsordnung
 • Herger Csabáné: A házassági jogalkotási és jogalkalmazási hatáskör helye az állam és az egyház közötti kapcsolatban
 • Helmut Klaere: Die Entstehung der Schwurgerichte im 19. Jahrhundert

Tanulmányok a bírói jogértelmezésről:

 • Botos Viktor: A bírói jogértelmezés útjai a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. (Munkajogi BH-k elemzése.)
 • Keszthelyi Balázs: A büntető jogegységi határozatok elemzése
 • Makai Attila - Parádi Ákos: Büntető jogértelmezés Magyarországon a '90-es években
 • Pohlmüllner Tamás: Közigazgatási határozatok 1997-99.

Összes lapszám