Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2000/2.szám - 2000. március 29.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

Jogelméleti tanulmányok:

 • Badó, Attila: L'enquete sociologique des juristes hongrois suite au changement de régime
 • Karácsony András: Gadamer és Betti vitája a jogi értelmezéstanról
 • Kreutz, Karl-Heinz: Ethik im ungarischen rechtsphilosophischen Denken
 • Márton Miklós: Hegel etikai gondolkodása. (Allen W. Woods: „Hegel's Ethical Thought").
 • Nagy Zsolt: A kirendelt védő szociológus szemmel
 • Pokol Béla: Vázlat az amerikai jogelméleti irányzatok elemzéséhez
 • Tamás, András: Towards Rational Legislation

Jogági tanulmányok:

 • Felde, Katrin vom: Über die Testierfreiheit in der Vorbereitung des BGB
 • Gödde, Harald P.: Rechts- und Geschaftsfahigkeit im deutschen internationalen Privatrecht
 • Herke, Csongor: Die Vorgerichtsstellung im ungarischen Recht
 • Klaere, Helmut: Die Abschaffung der echten Schwurgericht in der Weimarer Republik
 • Mogilka, Raphaela: Internationale Ansatze zur Bekampfung der organisierten Kriminalitat

Összes lapszám