Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2000/1.szám - 2000 február 2.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék:

  • Badó Attila: Nép szava Isten szava? A francia esküdtszék dilemmái
  • Karácsony András: A természetjog vonzásában: Bibó István jogfelfogásáról
  • Pokol Béla: Bevezető megfontolások jogforrások jogelméleti elemzéséhez
  • Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában
  • Szigeti Péter: A jog varázslat alóli felszabadulása
  • Takács Péter: Valahol Európában. A jugoszláviai háborús bűnösök perei
  • Visegrády Antal-Schadt Mária:Egyetemi hallgatók jogtudata, jogismerete

Összes lapszám