Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete V. évfolyam 2. szám - 2008. április 1.

Köszöntõ

Tanulmányok

  • Béky Ágnes Enikõ: Gondolatok az európai szerzõdési jog új irányairól
  • Elek Balázs: Hamis tanúzás (Összefoglaló – a tanulmány angol nyelven olvasható)
  • Petkó Mihály: Néhány gondolat a szoftverek szabadalmazhatóságáról
  • Szemesi Sándor: A kényszermunka tilalma és a hátrányos megkülönböztetés tilalma összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában

Beszámolók

  • Drinóczi Tímea: Alkotmányreformok Olaszországban 2000-tõl
  • Schweighardt Zsanett: Kontroll vagy támogatás - alternatív szankciók dilemmája (Kerezsi Klára könyvének ismertetése)

Hallgatói tanulmányok

  • Barta Attila: A közvetett közigazgatás megnyilvánulási formái a magyar közigazgatásban (Összefoglaló – a tanulmány angol nyelven olvasható)
  • Sztancs Edit: 15 éve már – gondolatok a bõs-nagymarosi vízlépcsõrõl

Jelen számunkat Dr. Fézer Tamás szerkesztette.


Összes lapszám