Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete IV. évfolyam 4. szám - 2007. október 1.

Köszöntõ

Tanulmányok

  • Bányai Orsolya: Az élõlények jogalanyiságának környezeti etikai háttere
  • Béky Ágnes Enikõ: A szerzõdési szabadság értelmezése a modern polgári jogban (Összefoglaló – a tanulmány angol nyelven olvasható)
  • Láncos Petra Lea: A tudományos élet szabadsága a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának gyakorlatában (Összefoglaló – a tanulmány angol nyelven olvasható)
  • Petkó Mihály Péter: A biotechnikai találmányok hazai és nemzetközi jogi szabályozásának sajátosságai
  • Pribula László: A biztosítási szerzõdések hatályba lépésének egyes kérdései
  • Pápai-Tarr Ágnes: Merre tovább európai büntetõjog?
  • Varga Norbert: A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) létrejötte

Hallgatói tanulmányok

  • Kovács Zsuzsa Gyöngyvér: A jogi személy büntetõjogi felelõssége
  • Zákány Judit: Az egészségügyi szolgáltatók kötelezõ szakmai felelõsségbiztosításának aktuális kérdéseirõl

Jelen számunkat Dr. Fézer Tamás szerkesztette.


Összes lapszám