Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete IV. évfolyam 3. szám - 2007. július 1.

Köszöntõ

Tanulmányok

  • Papp Tekla: Az elõtársaságról – újólag
  • Than Alexandra: A svéd szabadságvesztés büntetés végrehajtási alternatíva: elektronikus intenzív felügyelet
  • Tóth J. Zoltán: A büntetõjog normalizálódása és az abolíció eszméjének térhódítása Magyarországon: a halálbüntetés szabályozása a ’60-as évek elejétõl a ’80-as évek végéig

Recenziók

  • Fodor László: Kereskedés szén-dioxid kvótákkal (Zenke–Fuhr, Handel mit CO2-Zertifikaten)

Hallgatói tanulmányok

  • Sztancs Edit: A rendkívüli munkavégzés díjazásának szabályai, különös tekintettel az Európai Bíróság és a Legfelsõbb Bíróság ítélkezési gyakorlatára

Jelen számunkat Szemesi Sándor szerkesztette


Összes lapszám