Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete IV. évfolyam 2. szám - 2007. április 1.

Köszöntõ

Tanulmányok

  • Dr. Walter Tibor: A fõvárosi önkormányzat új szervezetének kialakulása (1989-1994)
  • Dr. Elek Balázs: A hamis beismerõ vallomást eredményezõ befolyásolás a büntetõeljárásban
  • Mónusné dr. Kiss Katalin: A tévedés jelentõségének egyes aspektusai az élet, testi épség elleni bûncselekmények körében
  • Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán: Pillantás a dán névjogra

Hallgatói tanulmányok

  • Jenovai Petra: PPP-szerzõdések a hazai gyakorlatban
  • Béky Ágnes Enikõ: A személyiségvédelem aktuális kérdései
  • Barta Attila: Önkormányzatiság, önkormányzatok és régiók
  • Dunai Marina: A titkos információgyujtés és a titkos adatszerzés alkalmazásának anyagi jogi feltételei a 2/2007 (I. 24.) Alkotmánybírósági határozat tükrében

Jelen számunkat Szikora Veronika szerkesztette.


Összes lapszám