Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete IV. évfolyam 1. szám - 2007. január 1.

Köszöntõ

Tanulmányok

  • Tibor Walter: Die Entstehung des modernen deutschen Verwaltungsrechts (Lebenswerk Otto Mayers) (német nyelvû tanulmány)
  • Árva Zsuzsanna: A közigazgatási büntetõjog fejlõdése a német
  • Nyilas Anna: Az ítélkezési szabály, mint az eljárásjogok létezését megalapozó kategória Hart szabály-elméletében
  • Csûrös Gabriella: Az államhatalmi ágak elválasztása az ókortól a XIX. század második feléig

Hallgatói tanulmányok

  • Andorkó Imre: A magyar versenyjogi fogyasztóvédelem „fogyasztó” szemlélete a Versenytanács joggyakorlatában
  • Aranyi Péter: Az on-line felhasználási folyamat szereplõinek felelõsségi kérdéseirõl

Recenziók, beszámolók

  • Szikora Veronika: Papp Tekla: Atipikus szerzõdések (Recenzió)
  • Fazekas Flóra: Beszámoló dr. Papp Mónika doktori disszertációjának kutatóhelyi vitájáról

Jelen számunkat Szikora Veronika szerkesztette.


Összes lapszám