Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete III. évfolyam 4. szám - 2006. október 1.

Elõszó

Tanulmányok

  • Elek Balázs: A téves ténymegállapítás egyes pszichológiai aspektusai
  • Mónusné dr. Kiss Katalin: A társadalomra veszélyességben való tévedés gyakorlati jelentõsége a gazdasági bûncselekmények kapcsán
  • Kiss Tibor: Szerzõi jogi jogsértések büntetõjogi jogkövetkezményei
  • Zádor Orsolya: Néhány észrevétel a pénzmosás tényállásához

Hallgatói tanulmányok

  • Sztancs Edit: A Nemzetközi Büntetõbíróság és a magyar jog viszonya

Jelen számunkat szerkesztette: Dr. Fézer Tamás és Dr. Szemesi Sándor


Összes lapszám