Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete III. évfolyam 3. szám - 2006. július 1.

Elõszó

Tanulmányok

  • Bereznay Gábor: Peter Goodrich és a Satirical Legal
  • Elek Balázs - Hajdú Krisztina: Terhelti védekezések jogi és pszichológiai szempontú értékelése az adminisztratív csõdbüntett körébõl
  • Kiss Tibor: Gondolatok a szerzõi jogi törvény legújabb módosítása kapcsán
  • Petkó Mihály: Az információs társadalom hatása a szerzõi jogra
  • Raisz Anikó: Kölcsönhatásban az európai emberi jogvédelem legfobb nemzetközi letéteményesei – avagy milyen hatással van az Európai Bíróság az Emberi Jogok Európai Bíróságára?
  • Tóthné Veszprémi Bernadett: Kelsen államelméletének alapjai

Jelen számunkat szerkesztette: Dr. Szemesi Sándor


Összes lapszám