Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete III. évfolyam 2. szám - 2006. április 1.

Elõszó

Tanulmányok

 • Horváth Szilvia: A légi közlekedés bevonása a közösségi kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe
 • Havas Lóránt: ”Alkalmazni vagy nem alkalmazni, az itt a kérdés” avagy az Európa-jog idõbeli alkalmazhatóságának kérdése az újonnan csatlakozott tagállamokban (összefoglaló - a teljes tanulmány angol nyelven olvasható)
 • Csécsy Andrea: A szerzõdési jog alapelveinek értelmezése és funkciói a német polgári jogban
 • Ács Alexandra: Az élettársi kapcsolatról a hatályos bírói gyakorlat és a Ptk. Koncepció alapján
 • Rab Henriett: A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban
 • Pribula László: A reklámok idõbeli és terjedelmi korlátai
 • Tarr Ágnes: A kárhelyreállítás jelene és jövõje a magyar büntetõeljárásban
 • Csûrös Gabriella: A helyi önkormányzatok és az Alkotmány a pénzügyi jog aspektusából
 • Nyilas Anna: A polgári eljárások egyszerûsítése az Európai Unióban, különös tekintettel a kis pertárgyértékû ügyek szabályozására

Beszámoló

 • Tarr Ágnes: Beszámoló a Magyar Kriminológiai Társaság legutóbbi tudományos ülésérõl

Hallgatói tanulmány

 • Török Éva: A „salátatörvények” alkotmányos helyzete az Alkotmánybíróság határozata fényében

Jelen számunkat szerkesztette: Dr. Szemesi Sándor és Dr. Szabó Krisztián


Összes lapszám