Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete III. évfolyam 1. szám - 2006. január 1.

Köszöntő

Tanulmányok

 • Ruslan Stefanchuk: Az európai emberi jogi normák implementációja a poszt-szocialista országok polgári jogalkotásába (A tanulmány csak angol nyelven olvasható)
 • Rab Henriett: A mediáció lehetõségei a büntetõ igazságszolgáltatásban munkajogi szemmel
 • Szabó Anita: A települések helyzete Svájcban
 • Gyekiczky Tamás: A kártérítés határai
 • Kiss Tibor: A személyiségi jogok védelme a reklámtörvény tükrében
 • Mónusné Kiss Katalin: A közérdekû munka speciális jellegének fõbb vonásai
 • Pribula László: Az állam jogi személyiségének problémái (összefoglaló – a teljes tanulmány angol nyelven olvasható)
 • Szabó Szilárd: A Magyarország és Ausztria közötti közjogi viszonyt érintõ részek problémái a Csemegi-kódexben

Beszámolók

 • P. Szabó Béla: Marton Géza debreceni jogi oktatási reformtervei és a római jog helye a curriculumban
 • Nádházy Zsolt: Beszámoló a Rézler Gyula Konferencián elhangzottakról
 • Szalai Anikó: Az ENSZ megalakulásának 60. és Magyarország ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából Szegeden megrendezett konferenciáról
 • Tarr Ágnes: Beszámoló „A büntetõ szankciórendszer fejlesztésének lehetõségei” címmel megrendezett tudományos ülésrõl

Hallgatói tanulmány

 • Kiss Nóra: A szerv- és szövetadományozás polgári jogi érvényesíthetõsége, avagy jogi szabályozásának ellentmondásai

Jelen számunkat szerkesztette: Dr. Fézer Tamás


Összes lapszám