Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete OTDK különszám - 2005. szeptember

Elõszó

 • Bányai Orsolya: A természetvédelmi igazgatás szervezetrendszere Magyarországon (Közigazgatási jog II. Különös rész szekció)
 • Bereznay Gábor: Úton Európába - a közigazgatási reform és a modernizáció egyes összefüggései (Közigazgatási jog I. Általános rész szekció)
 • Both Emõke: A kortárssegítés szerepe a bunismétlés megelozésében

(Kriminológia szekció)

 • Csöndes Mónika: Az elállás dogmatikai kérdései egyes nemzeti jogokban és a közösségi irányelvekben (Polgári jog II. Kötelmi jog általános rész szekció)
 • Ficsor Krisztina: A szabályok és erkölcsi megfontolások bírói döntést meghatározó szerepe (Jog- és állambölcselet I. Jogelméleti szekció)
 • Hõs Nikolett: A munkáltatói jogutódlás szabályai a magyar munkajogban (Munka- és Szociális jog I. Általános rész szekció)
 • Kiss Bernadett: A somlói szõlõ- és bortermelés szabályozásának jogi keretei a kezdetektõl napjainkig (Magyar állam- és jogtörténet I. Általános rész szekció)
 • Koós Gábor: A vasúti szektor teherszállítási teherszállítási üzletágának liberalizációja az Európai Unióban (Európai jog szekció)
 • Kui Szilárd: Az extraterritoriális joghatóság az Egyesült Államok és az Európai Unió versenyjogában (Kereskedelmi jog szekció)
 • Mohácsi Barbara: A büntetotörvénykezés és a büntetés-végrehajtás Debrecenben a 18-20. században, különös tekintettel a Debreceni Királyi Törvényszéki Fogház muködésére (Magyar állam- és jogtörténet II. Büntetojog szekció)
 • Nagy Andrea: Helyi adózás Magyarországon (Pénzügyi jog szekció)
 • Navratyil Zoltán: Az asszisztált reprodukciós eljárások a jogi szabályozás tükrében - különös tekintettel az in vitro embrió helyzetére (Polgári jog I. Személyi jog, családjog, szellemi alkotások joga szekció)
 • Rajzinger Ágnes: A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható büntetések és intézkedések, különös tekintettel a szabadságvesztés büntetésre és a javítóintézeti nevelésre (Büntetojog III. Büntetéstan szekció)
 • Santavecz Beatrix: Az elektronikus világsztráda a kontraktusok jogában - az interneten kötött szerzõdések (Polgári jog III. Kötelmi jog különös rész szekció)
 • Sós Inez: A javítóintézeti nevelés (Büntetoeljárási és büntetésvégrehajtási jog szekció)
 • Szabó Krisztina: Fenus nauticum (Egyetemes jogtörténet és római jog szekció)
 • Szigeti Péter: Jus ad bellum normák a jelenkori fegyveres konfliktusokban (Nemzetközi jog szekció)
 • Torkos Edina: Drogkereskedelem pénzügyõri szemmel (Kriminalisztika szekció)

Tóth László: Választottbíróság elé vihetõ ügyek a magyar jogban (Polgári eljárásjog szekció)

 • Ungi Noémi: A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon (Munka- és szociális jog II. Szociális jog és foglalkoztatáspolitika szekció)
 • Vikman László: Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben (Médiajog, információs önrendelkezési jog szekció)

A különszámot szerkesztette: Dr. Szemesi Sándor


Összes lapszám